Min bakgrunn

Jeg ble utdannet ergoterapeut i 1968. De første 15 årene jobbet jeg innen for eldreomsorgen, hovedsakelig med aktivisering.

I årene etterpå har jeg jobbet med rehabilitering. Jeg har formidlet hjelpemidler, vært på hjemmebesøk, jobbet med tilrettelegging av boliger og hatt mange gode samtaler med pasienter og pårørende. Jeg har også utviklet flere produkter som jeg selger gjennom mitt eget firma, samt deltatt i produktutvikling for et annet firma.

Når moren din eller broren din blir syk, påvirker dette hele familien. Bekymringer for fremtiden preger hverdagen både for den syke og for de pårørende. Samtaler jeg har hatt med de berørte har vært både vanskelige og givende.

Jeg har tatt utdanning i Rosenmetoden, kunstterapi og systemoppstillinger (tidl. Familiekonstellasjoner). Alt dette har vært som en reise i mitt indre landskap. Å bli klar over hva som finnes der inne har gitt meg innsikt i mitt noe grumsete indre. Mange tårer er blitt felt og gamle sår er blitt avdekket i prosessen, omtrent som når trollet kommer ut i sola og sprekker. I tillegg til at de forskjellige metodene har gitt meg mye kunnskap om meg selv, har det også gitt meg en mulighet til å forstå andre menneskers problemer på en insiktsfull måte.

 

Funksjonsprodukter, Ullerudveien 6, 1440 Drøbak - Mob. 920 620 21 - Tel 64 93 24 29 - epost: tls1@online.no