Kunstterapi

”Kunstterapi utdanningen bygger på den grunnholdning at det i ethvert menneske er en unik og kreativ personlighetskjerne som gjennom kreative aktiviteter har mulighet for å utfolde, oppdage seg selv, og derved skape meningsfulle forandringer i tilværelsen. Utdannelsen er opplevelses orientert, og det forutsettes at elevene har interesse i å uttrykke seg kreativt i en personlig utviklingsprosess”, sier psykolog Vibeke Skov, utdanningens grunnlegger.

”Det teoretiske ståsted er bredt, og bygger på jungiansk psykologi, objektrelasjons-psykologi, mytologi, freudiansk psykologi, Groff, kunsthistorie og eventyr”.

For å bli kunstterapeut må man delta på en to og et halvt års utdanning fordelt på 13 uker. For å bli godkljent kreves det å arbeide med to klienter, lede en gruppe (jeg har ledet en sorggruppe) og skrive en hovedoppgave (spesiale). Jeg ble Eksaminert kunstterapeut i november 2004. Utdanningen foregår både i Danmark og Norge .

Hovedoppgave (spesiale):

”Symboler, i hverdagen, i eventyr og myter og i tegninger”

Oppgaven er en hovedoppgave som er skrevet i forbindelse med kunstterapiutdanningen. Den viser hvordan symboler og symboltenkning er rundt oss på alle kanter. Den har stor betydning for hvordan vi tenker, og hvordan vi handler i det daglige. Symbolene innholder kunnskap som vi ikke er bevisst. Eventyr og myter er fulle av symbolsk tenkning som kan gi oss innsikt og forståelse om oss selv og omgivelsene.

Tegninger forteller oss i utgangspunktet mye om hva vi er opptatt av og hvilke ting som er i fokus. Enda tydeligere blir dette når vi bruker Lau Laursens symboltegninger. Symbolene som brukes i hans metode inneholder kollektiv kunnskap som menneskene har tilegnet seg gjennom hundrevis av år. Men dette er også symboler som vi har et personlig forhold til og som vi legger vår egen forståelse i. Tegningene vil derfor inneholde både deler av det kollektivt ubevisste og det personlig ubevisste.

I ”Symboler” finnes det 28 tegninger. 14 av disse et tegnet voksne. Mange av tegningene et tegnet av pasienter jeg har møtt som ergoterapeut. Tegningene har alltid gitt grunnlag for en god og interessant samtale, der vi har kommet inn på temaer som vi ellers ikke ville snakket om. Og pasienten har fått en ny innsikt.

De 14 andre tegningene er tegnet av Helene, 8 år. Hun har tegnet en tegning hver måned i vel et år. Barn har ikke alltid ord å sette på det de er opptatt av. De har vanskelig for å si hvordan de faktisk har det, og er lojale. For å komme bak fasaden og bak ordene, er tegning et nyttig redskap. Bildene vi tegner kommer innenifra, de uttrykker hva vi bærer med oss. De viser noe vi har sett eller noe vi har opplevd. Ved å la Helene tegne en tegning i måneden over et så langt tidsrom var det mulig for meg å følge henne gjennom månedene, hva er hun opptatt av nå, hva er vanskelig og hva er godt?

Slik jeg ser det er denne metoden svært god når det gjelder å observere, kartlegge og innhente informasjon om barn i ulike livssituasjoner, og særlig i tilfelle der barnet av ulike årsaker ikke er i stand til å meddele seg.

 

Funksjonsprodukter, Ullerudveien 6, 1440 Drøbak - Mob. 920 620 21 - Tel 64 93 24 29 - epost: tls1@online.no